Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020
Chọn ngôn ngữ     English Khmer Laos Vietnamese

Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 (09/04/2018-16:23:00 PM) Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 (09/04/2018-16:22:00 PM)
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 (05/03/2018-17:15:00 PM) Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 (05/03/2018-00:11:00 AM) Quyết định số 1992/QĐ-BKHĐT ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020 (30/12/2016-17:07:00 PM) Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Trang Tiếp > Cuối >>

Trang thông tin điện tử Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội • Điện thoại: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298) ; Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 )Email: banbientap@mpi.gov.vn