Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018
Chọn ngôn ngữ     English Khmer Laos Vietnamese
Ngày 30/11/2016-18:23:00 PM
Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam lần thứ 9
(MPI) – Tại Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam lần thứ 9, Thủ tướng Chính phủ ba nước Cam-pu-chia, Lào và Việt Nam đã ra Tuyên bố chung của Hội nghị.

Sau đây là toàn văn Tuyên bố chung:

Chúng tôi, những người đứng đầu Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) (sau đây gọi là CLV), cùng có mặt tại thành phố Siêm Riệp, Vương quốc Cam-pu-chia tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 9 Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam (CLV) vào ngày 23/11/2016;

Lặp lại cam kết của chúng tôi thiết lập bền vững và tổng thể Khu vực Tam giác phát triển CLV, giảm nghèo và bất bình đẳng kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong Khu vực Tam giác phát triển;

Khẳng định lại cam kết của chúng tôi tiếp tục tăng cường hợp tác và phát phát triển toàn diện giữa các nước CLV dựa trên tình hữu nghị anh em truyền thống, tình đoàn kết, hợp tác trên nguyên tắc các bên cùng có lợi và láng giềng tốt;

Khẳng định lại cam kết của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên trong khối ASEAN để thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025;

Nhận thấy những tiến bộ đã đạt được và những thách thức phải đối mặt trong việc thực hiện Rà soát Kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội của Khu vực Tam giác phát triển giai đoạn 2010-2020 kể từ Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 8 được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào năm 2014.

Nhận thức đầy đủ nhu cầu phải sử dụng tốt hơn nữa các tiềm năng phát triển và các nguồn lực có sẵn của các nước CLV và huy động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế.

Chúng tôi tuyên bố:

 1. Chúng tôi tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để thúc đẩy quan hệ và hợp tác của Khu vực Tam giác phát triển CLV trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tình hữu nghị anh em, hiểu biết lẫn nhau, tin cậy và hợp tác toàn diện.
 2. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban điều phối chung ba nước CLV trong việc thực hiện Bản Rà soát Quy hoạch tổng thể về Phát triển kinh tế-xã hội Khu vực Tam giác phát triển CLV giai đoạn 2010-2020 và đánh giá cao kết quả của Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 10 Khu vực Tam giác phát triển CLV và các cuộc họp liên quan được tổ chức từ ngày 7-11/12/2015 tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, CHDCND Lào.
 3. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành và các địa phương liên quan của các nước CLV trong các hoạt động của Khu vực Tam giác phát triển CLV diễn ra từ ngày 7-11/12/2015 tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, CHDCND Lào. Chúng tôi khuyến khích các nước CLV tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự nhằm thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong Khu vực Tam giác phát triển CLV.
 4. Chúng tôi đánh giá cao kết quả của Diễn đàn Thanh niên, các Hội chợ Thương mại và Du lịch, và Diễn đàn về Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch tổ chức từ 7-11/12/2015 tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, CHDCND Lào. Chúng tôi khuyến khích thanh niên, cộng đồng doanh nghiệp và khu vực tư nhân tiếp tục tham gia tích cực vào Diễn đàn Thanh niên, các Hội chợ Thương mại và Du lịch, cũng như các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa các nước CLV nhằm tăng cường giao lưu giữa thanh niên, đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch vào Khu vực Tam giác phát triển CLV.
 5. Chúng tôi hoan nghênh kết quả các Cuộc họp lần thứ hai và thứ ba của các Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội các nước CLV tổ chức vào ngày 28/9/2015 tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, CHDCND Lào và ngày 21/9/2016 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
 6. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn và môi trường ổn định cho các nhà đầu tư, khách du lịch và người dân trong Khu vực Tam giác phát triển CLV. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác chống lại nạn buôn bán ma túy, buôn bán người, tội pham xuyên biên giới, khủng bố và rà phá bom mìn và các vật liệu nổ. Chúng tôi giao cho các Bộ ngành liên quan hợp tác chặt chẽ để tổ chức các chương trình nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề nêu trên.
 7. Chúng tôi hoan nghênh việc Chính phủ Nhật Bản và các đối tác phát triển khác tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của các nước trong Khu vực Mê-kông bao gồm Khu vực Tam giác phát triển CLV trong những năm tới trong các lĩnh vực rà phá bom mìn, ứng phó đại dịch, giảm nhẹ thảm họa thiên tai và cứu trợ y tế khẩn cấp.
 8. Chúng tôi tái khẳng định cam kết thực hiện, nếu có thể, các hiệp định song phương và đa phương về vận chuyển hàng hóa và người trong Khu vực Tam giác phát triển CLV, đặc biệt Hiệp định vận tải xuyên biên giới (CBTA) trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê-kông mở rộng (GMS).
 9. Việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 đã thúc đẩy hơn nữa việc vận chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và tự do hơn nữa của dòng vốn trong khu vực. Đối với vấn đề này, chúng tôi hoan nghênh việc kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định thúc đẩy và tạo thuận lợi cho thương mại trong Khu vực Tam giác phát triển CLV. Chúng tôi cam kết triển khai có kết quả Hiệp định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại và đầu tư trong Khu vực Tam giác phát triển CLV để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa Khu vực và các vùng khác.
 10. Chúng tôi hoan nghênh Lễ Thông xe xuyên biên giới ba nước tổ chức vào ngày 09/9/2015 tại cặp cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước và Trapeang Sre, tỉnh Kratie trong khuôn khổ thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ ba nước CLV về Giao thông Đường bộ.
 11. Chúng tôi hoan nghênh kết quả Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) lần thứ 11 và các hội nghị liên quan tổ chức vào ngày 31/10 và 01/11/2016 tại tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.
 12. Chúng tôi đánh giá cao kết quả của Báo cáo nghiên cứu Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su và giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản của Cam-pu-chia và Bộ Nông Lâm nghiệp của Lào dự thảo Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su để trình lên Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 10. Chúng tôi khuyến khích các Bộ, ngành liên quan tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác phát triển để xây dựng kế hoạch này.
 13. Chúng tôi tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với vấn đề bảo vệ môi trường, sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có tài nguyên nước và rừng vì mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia và của toàn Khu vực Tam giác phát triển CLV. Liên quan tới vấn đề này, chúng tôi khuyến khích các địa phương và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục đưa các vấn đề liên quan tới môi trường và phát triển bền vững vào chương trình hợp tác giữa ba nước; Đồng thời xây dựng các chương trình chung trong các lĩnh vực như khí tượng thủy văn, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, quản lý nước và địa chất.
 14. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp bách của sự tham gia hơn nữa của cộng đồng doanh nghiệp và khu vực tư nhân đóng góp đối với sự phát triển của Khu vực Tam giác phát triển CLV. Chúng tôi giao Ủy ban điều phối chung tiếp tục thực hiện sửa đổi Biên bản ghi nhớ về chính sách ưu đãi đặc biệt cho Khu vực Tam giác phát triển CLV nhằm tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho kinh doanh và đầu tư trong Khu vực.
 15. Chúng tôi nhấn mạnh tiềm năng phát triển du lịch của Khu vực Tam giác phát triển CLV, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa. Chúng tôi khuyến khích tạo thuận lợi cho việc đi lại và du lịch cũng như thúc đẩy ba quốc gia một điểm đến. Chúng tôi giao Ủy ban điều phối chung thành lập tổ công tác gồm đại diện các nước CLV để dự thảo và hoàn thiện Kế hoạch phát triển du lịch Khu vực Tam giác phát triển để trình lên Hội nghị cấp cao CLV lần thứ 10 xem xét và thông qua.
 16. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Nhóm công tác ba nước trong việc xây dựng Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030. Chúng tôi giao Ủy ban điều phối chung ba nước và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Kế hoạch hành động này và trình lên Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 xem xét và thông qua.
 17. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc cập nhật thông tin thường xuyên của ba nước trên website CLV (clv-triangle.vn). Chúng tôi giao Ủy ban điều phối chung và các Bộ ngành liên quan nâng cấp công nghệ cho website này.
 18. Chúng tôi bày tỏ cảm ơn các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Khu vực Tam giác Phát triển CLV. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi kêu gọi hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật hơn từ các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế cho sự phát triển của Khu vực Tam giác phát triển CLV. Chúng tôi nhất trí tăng cường sự hợp tác giữa Khu vực Tam giác phát triển CLV và các khuôn khổ hợp tác khác trong Khu vực Tiểu vùng Mê-kông như là Chương trình hợp tác Mêkông-Nhật Bản.
 19. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của ba nước CLV trong việc chuẩn bị và hoàn tất 15 dự án ưu tiên trình lên Hội nghị cấp cao lần thứ 9 lần này; Chúng tôi thông qua danh mục các dự án ưu tiên này để thực hiện trong tương lai.
 20. Chúng tôi nhất trí tổ chức Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 10 tại Việt Nam vào năm 2018./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Tổng số lượt xem: 1048
 •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Trang thông tin điện tử Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội • Điện thoại: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298) ; Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 )Email: banbientap@mpi.gov.vn