Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThứ sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021
Chọn ngôn ngữ     English Khmer Laos Vietnamese
Ngày 30/07/2017-16:51:00 PM
Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Ngày 19/7/2017, HĐND tỉnh Bình Phước đã ban hành Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 12/7/2017 và có hiệu lực từ ngày 22/7/2017.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này là Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước gồm 7 Chương, 26 Điều. Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu đến quý doanh nghiệp, nhân dân và bạn đọc được biết.

Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Những cam kết của tỉnh Bình Phước
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
Điều 5. Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư

Chương II - CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI CHUNG
Điều 6. Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất
Điều 7. Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất
Điều 8. Về giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất công của tỉnh không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
Điều 9. Thuế suất ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều 10. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, khấu hao tài sản cố định
Điều 11. Các hỗ trợ khác

Chương III - CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, CỤM CÔNG NGHIỆP
Điều 12. Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp
Điều 13. Ưu đãi cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Điều 14. Ưu đãi đối với nhà đầu tư trong khu kinh tế
Điều 15. Ưu đãi khác

Chương IV - CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẶC BIỆT KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH
Điều 16. Đối tượng được áp dụng ưu đãi
Điều 17. Hình thức áp dụng ưu đãi

Chương V - CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA
Điều 18. Lĩnh vực xã hội hóa
Điều 19. Ưu đãi về tiền thuê đất, khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
Điều 20. Ưu đãi đối với lĩnh vực xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách

Chương VI - CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Điều 21. Các quy định chung về ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Điều 22. Ưu đãi về đất đai
Điều 23. Các hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Chương VII - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai quy định
Điều 25. Xử lý vi phạm và khen thưởng
Điều 26. Điều khoản thi hành


Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước

    Tổng số lượt xem: 1584
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Trang thông tin điện tử Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội • Điện thoại: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298) ; Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 )Email: banbientap@mpi.gov.vn