Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021
Chọn ngôn ngữ     English Khmer Laos Vietnamese
Ngày 22/05/2019-14:21:00 PM
Hàn Quốc công bố "Kế hoạch tăng trưởng xanh 5 năm lần thứ ba"
Hàn Quốc lập nguồn vốn vay lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường, có quy mô 5.000 tỷ won trong 3 năm, để giúp các doanh nghiệp đầu tư cho thiết bị ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường.