Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021
Chọn ngôn ngữ     English Khmer Laos Vietnamese
Ngày 29/06/2021-15:12:00 PM
Việt Nam - Lào: Gìn giữ, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trong sáng, hợp tác toàn diện
(MPI) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/6/2021.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu tại Hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xỉ-xu-lít và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội mỗi Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội của mỗi nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít đối với việc gìn giữ, bảo vệ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trong sáng, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đồng thời, tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX của Lào, chúc mừng đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít được Đảng, Nhà nước tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào; chia sẻ với những khó khăn của Lào trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít đứng đầu, nhân dân Lào anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm lần thứ IX đề ra, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh, vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xỉ-xu-lít đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình chí nghĩa và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc ngày nay và vừa qua đã phối hợp, giúp đỡ nhau trong các đợt phòng, chống dịch Covid-19.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong các vấn đề quốc tế và khu vực, các hoạt động tại diễn đàn đa phương; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công, Tổ chức Thương mại thế giới, Diễn đàn hợp tác Á - Âu, góp phần giữ vững hòa bình, hợp tác, phát triển; tăng cường phối hợp với Cam-pu-chia thực hiện Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, triển khai tích cực Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam đến năm 2030.

Sau Hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xỉ-xu-lít đã chứng kiến lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác, trong đó có Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030; Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2021-2025; Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và một số hợp đồng kinh tế giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Trong đó, tại thỏa thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước giai đoạn 2021-2023, hai Bên đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2021 giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào ký ngày 22/6/2019 tại thủ đô Viêng Chăn, góp phần tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng. Nổi bật với các kết quả, hai Bên đã tham mưu hiệu quả cho hai Đảng, hai Nhà nước thúc đẩy các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tổ chức triển khai các Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2021.

Hai Bên đánh giá cao cơ chế hợp tác giữa Ủy ban hợp tác hai nước trong thời gian qua. Hai Ủy ban đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên thúc đẩy, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và các doanh nghiệp Lào tại Việt Nam. Đồng thời thúc đẩy, giám sát triển khai hiệu quả các dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào được hai bên thống nhất tại các Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 42 và 43.

Hai Bên thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như: Công tác lập kế hoạch và quản lý đầu tư công; quản lý quy hoạch; công tác thẩm tra và thẩm định dự án đầu tư công; công tác quản lý giám sát các dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại (ODA)… Thông báo cho nhau những thông tin kinh tế - xã hội và tình hình hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp mỗi bên; trao đổi thông tin về nhiệm vụ chuyên môn và các ấn phẩm khác.

Về phương hướng hợp tác giai đoạn 2021-2023, với mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của hai nước ngày càng hiệu quả, hai Bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai Bộ trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu hiệu quả cho tình hữu nghị đặc biệt vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước; xúc tiến và quản lý đầu tư của doanh nghiệp tại mỗi nước. Đồng thời trao đổi cơ chế hoặc chính sách đặc biệt để thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết Hợp đồng hoặc Thỏa thuận triển khai theo tiến độ và giải quyết giảm thiểu các vướng mắc tồn đọng của các dự án đầu tư đã được cấp phép từng giai đoạn.

Hai Bên tiếp tục thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng cường trao đổi kinh nghiệm của đoàn chuyên gia cấp cao về công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng, công tác thanh tra, công tác thống kê, công tác nghiên cứu quản lý kinh tế vĩ mô, công tác quản lý đầu tư tư nhân... Đồng thời, thống nhất tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phối hợp trong cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do hai Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác mỗi nước, bổ sung thêm thành viên của các Bộ/ngành có nhiều hoạt động hợp tác với Lào vào Ủy ban hợp tác mỗi nước trong quá trình kiện toàn hai Ủy ban; thúc đẩy tuyên truyền, tăng cường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2022./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 224
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Trang thông tin điện tử Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội • Điện thoại: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298) ; Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 )Email: banbientap@mpi.gov.vn