Skip Ribbon Commands
Skip to main contentສະໜາມບິນສາກົນຊາງງີ ສິງກະໂປ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສຸດທັນສະໄໝ ເຊັກອິນ-ຜ່ານ ຕ.ມ ອັດຕະໂນມັດ
(27/07/2017-10:17:00 AM)
ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດນີ້ວ່າ ອາຄານຜູ້ໂດຍສານແຫ່ງໃໝ່ (T4) ຂອງສະໜາມບິນສາກົນຊາງງີ ປະເທດສິງກະໂປ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃນປີນີ້ ແມ່ນຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂລໂລຊີຈື່ຈຳໃບໜ້າຜູ້ໂດຍສານທີ່ທັນສະໄໝ ເປັນແຫ່ງທຳອິດໃນພາກພື້ນອາຊີ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຜ່ານອາຄານສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ສາມາດຜ່ານຂັ້ນຕອນການເຊັກອິນ ໂຫລດກະເປົາ ຜ່ານດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄປຈົນເຖິງການຂຶ້ນເຮືອບິນໂດຍສານ ແບບອັດຕະໂນມັດດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ສະໜາມບິນ ມາເຮັດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ.

ຂ່າວສານເອເລັກໂຕຼນິກ ກ່ຽວກັບສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ລາວ-ຫວຽດາມ-ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດຂອງ­­­­
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 01004, 23 Singha Road, Vientiane Capital, Lao PDR, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ • ໂທລະສັບ:(856-21)415479; 454218 • Fax: +856 21 414009 • Email: ict@mofa.gov.la