Skip Ribbon Commands
Skip to main contentDate 10/09/2010-10:21:00 AM
ທ່ານ​ເຈົ້າຄອງ​ພົບ​ປະ​ພະນັກງານ​ບຳນານ ​
ທ່ານ ສົມບັດ ເຢຍ ລີເຮີ ເລຂາທິການສູນກາງ ພັກ, ເລຂາຄະນະພັກເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນພົບປະ ພະນັກງານບຳນານ ແລະພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ອອກຮັບບຳນານໃນສົກປີ 2009 - 2010 ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2010
ທ່ານເຈົ້າຄອງພົບປະພະນັກງານບຳນານ
ແລະພະນັກງານຫລັກແຫ​ລ່ງ
ທ່ານ ສົມບັດ ເຢຍ ລີເຮີ ເລຂາທິການສູນກາງ ພັກ, ເລຂາຄະນະພັກເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນພົບປະ ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງ ທົ່ວນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ອອກຮັບບຳນານໃນສົກປີ 2009 - 2010 ໃນວັນທີ6ກັນຍາ 2010
ທີ່ໂຮງແຮມອ່າງຄຳ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປັນການຮັດແຫນ້ນ ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນໄດ້ຖືໂອກາດດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງທົ່ວນະຄອນຫລວງຈົ່ງພ້ອມກັນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງ
ພັກ ແລະ ຊ່ວຍຕິດຕາມສ່ອງແສງແນະນຳ, ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ ແລະເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຜູ້ປະຈຳການ ອັນໃດບໍ່ສອດຄ່ອງ, ບໍ່ເຫມາະສົມໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ກໍ່ໃຫ້ຕຳນິສົ່ງຂ່າວ ເພື່ອປັບປຸງຈຸດອ່ອນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຊ່ວຍປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ໃນແຕ່ລະດ້ານຢູ່ ແຕ່ລະຂັ້ນຂອງ ການປົກຄອງໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ,ສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ລຸ້ນໃຫມ່ກໍ່ຄື ປະຊາຊົນ, ເປັນແບບຢ່າງຮອບດ້ານ ລວມທັງແບບແຜນ ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການສ້າງ ເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຕາມແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ - ລັດ.
    Viewed: 948
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

ຂ່າວສານເອເລັກໂຕຼນິກ ກ່ຽວກັບສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ລາວ-ຫວຽດາມ-ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດຂອງ­­­­
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 01004, 23 Singha Road, Vientiane Capital, Lao PDR, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ • ໂທລະສັບ:(856-21)415479; 454218 • Fax: +856 21 414009 • Email: ict@mofa.gov.la