Skip Ribbon Commands
Skip to main contentDate 31/01/2013-09:04:00 AM
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8 ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2012, ທີ່ ແຂວງ ກອນຕູມ, ສ.ສ ຫວຽດນາມ

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ


ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ
ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8
ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2012, ທີ່ ແຂວງ ກອນຕູມ, ສ.ສ ຫວຽດນາມ

1. ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8 (ໃສ່ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ CLV JCC)ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີີ 7 ທັນວາ 2012 ທີ່ແຂວງ ກອນຕູມ, ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາວາລະຂອງກອງປະຊຸມ CLV JCC ຊຶ່ງໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 1. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ພະນະທ່ານ ບຸຍ ກວາງ ວິງ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຫ່ງ ສ.ສ ຫວຽດນາມ, ປະທານຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມCLV JCC ຂອງຫວຽດນາມ, ພະນະທ່ານ ດຣ. ຈໍາ ປຣາສິດ, ລັດຖະມົນຕີອາວຸໂສ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການຄ້າ ແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ, ປະທານຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມCLV JCC ຂອງ ກໍາປູເຈຍ, ແລະ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປະທານຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມCLV JCC ຂອງ ສປປ ລາວ.

ບັນຊີລາຍຊື່ຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 2, 3 ແລະ 4ຕາມລໍາດັບ.

2. ໃນພາກເປີດກອງປະຊຸມ, ພະນະທ່ານ ບຸຍ ກວາງ ວິງ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຫ່ງ ສ.ສ ຫວຽດນາມ, ປະທານຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມCLV JCC ຂອງ ຫວຽດນາມໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ ລາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ສູ່ ຫວຽດນາມ, ພະນະທ່ານ ດຣ. ຈໍາ ປຣະສິດ, ລັດຖະມົນຕີອາວຸໂສ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການຄ້າ ແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍແລະ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວກໍ່ໄດ້ກ່າວຄໍາປາໄສ ໃນພາກເປີດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ບັນດາບົດປາໄສ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 5, 6 ແລະ 7.

3. ພະນະທ່ານ ດຣ. ຫງວຽນ ວັນ ຮຸ່ງ, ປະທານຄະນະກໍາມະການ ປະຊາຊົນແຂວງກອນຕູມ, ສ.ສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າສູ່ກອງປະຊຸມທີ່ ແຂວງ ກອນຕູມ, ສ.ສ ຫວຽດນາມ ຢ່າງອົບອຸ່ນ. ພະນະທ່ານດຣ. ຫງວຽນ ວັນ ຮຸ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8ນີ້ ຈະກາຍເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນຈົບງາມ.

4. ພະນະທ່ານ ກາວ ຫວຽດ ຊິງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ທັນວາ 2012 ທີ່ ແຂວງ ກອນຕູມ, ສ.ສ ຫວຽດນາມ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 8.

5. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ແຂວງ ຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນເພື່ອຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂອງ 4 ອະນຸກໍາມະການ.

6. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໜ່ວຍງານເຮັດວຽກ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV Working Group)ຕໍ່ການກະກຽມບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ສໍາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV DTA), ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ (JCC) ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ມີທິດຊີ້ນໍາເພື່ອການດໍາເນີນງານທີ່ວ່ອງໄວຂຶ້ນ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 9.

7. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເວັບໄຊ້ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV DTA) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນເວັບໄຊ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍນໍາໃຊ້ 4 ພາສາ ດັ່ງນີ້: ພາສາອັງກິດ, ຫວຽດນາມ, ຂະແມ ແລະ ລາວ.

8. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຄັ້ງທີ 7 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2012 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 300 ຄົນ ຈາກພາກສ່ວນທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປີດໂອກາດ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາແຂວງ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບັນດາແຂວງ/ເທດສະບານເມືອງ ໃນບັນດາປະເທດ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ເຫັນພ້ອມກັນວ່າ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວອາດປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ເວທີປຶກສາຫາລື ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ແລະ ຈະຈັດເວທີປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນທຸກໆປີ.

9. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ມາຍັງ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກກະຊວງ/ຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ຂອງປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3-7 ທັນວາ 2012 ທີ່ ແຂວງ ກອນຕູມ; ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ເຫັນດີ ທີ່ຈະຈັດງານ ວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂຶ້ນສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ກໍຄືການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ການແລກປ່ຽນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.

10. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສັນລະເສີນ ຜົນສໍາເລັດຂອງເວທີປຶກສາຫາລື ຊາວໜຸ່ມ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ທັນວາ 2012 ທີ່ ແຂວງ ກອນຕູມ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ຈາກສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມ ຍິນດີຕໍ່ ຖະແຫຼງການ ຂອງເວທີປຶກສາຫາລື ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຮັບຮູ້ ຜົນສໍາເລັດທີ່ບັນດາຊາວໜຸ່ມປະເທດ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຍາດມາໄດ້ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອການພັດທະນາ ອະນຸພາກພື້ນ ໃນອະນາຄົດ.

11. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການຕ່າງປະເທດ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ການສຶກສາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະເຖຍລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໃນອະນຸພາກພື້ນ.

12. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ ຍີ່ປຸ່ນ ສໍາລັບການປະກອບສ່ວນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຈໍານວນ 20 ລ້ານ ໂດລາ ເຂົ້າໃນໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.ພ້ອມນີ້, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາຮອດປີ 2020. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການສໍາຄັນ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນການລົງທຶນ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ, ລວມທັງ ບັນດາໂຄງການ ໃນເຂດພູສູງທາງພາກກາງ ຂອງຫວຽດນາມ (Vietnam’s Central Highlands region)ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການສຶກສາຂອງ ອົງການໄຈກ້າ (JICA)ແລະ ພ້ອມທັງ ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ດໍາເນີນການສຶກສາຄ້າຍຄືກັນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງຂອງ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ລາວ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ.

13. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ເຫັນດີຍື່ນຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ຕໍ່ ທ່ານ 3 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 7 (the 7th CLV Summit on DTA) ເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ດໍາເນີນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ພິຈາລະນາຄືນ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ກະກຽມຮ່າງສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ສໍາລັບເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ລົງນາມ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8.

- ຈັດກອງປະຊຸມ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນປີ 2013 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຄຽງຄູ່ກັບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພື່ອລະດົມທຶນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV DTA Master Plan).

- ມອບໝາຍໃຫ້ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປຶກສາຫາລືເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການແລກປ່ຽນການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຂ້າມແດນ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຍັງສະເໜີ ໃຫ້ໜ່ວຍຊ່ຽວຊານ ຂອງສາມປະເທດ ໄປທັດສະນະສຶກສາເບິ່ງ ຈຸດກວດກາຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ທີ່ ແດນສະຫວັນ (ລາວ) - ລາວບ່າວ (ຫວຽດນາມ)ເພື່ອໃຫ້ເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນວຽກງານຢູ່ຈຸດກວດກາຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ທີ່ ທ່າແປງ ກລຽນ (ກໍາປູເຈຍ)-ໜອງນົກຂຽນ (ລາວ) ແລະ ທີ່ ທ່າແປງ ສເຣ (ກໍາປູເຈຍ) - ຮົວລູ (ຫວຽດນາມ).

- ແຕ່ງຕັ້ງ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ແຮງງານທີ່ມີສີມືເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ຂອງເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ.

- ຮ່າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອອະນຸລັກສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສາມປະເທດ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ.

- ເລັ່ງລັດການຮ່ວມມືໃນການປູກຢາງພາລາ ແລະ ດໍາເນີນການປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ແລະ ຖືເປັນຈຸດສໍາຄັນໜຶ່ງ ໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາລະຫວ່າງ ສາມປະເທດ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ.

14. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມມອບໝາຍໃຫ້ປະທານຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມຂອງຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ລາຍງານຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8 (the 8th CLV JCC Meeting) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 7 (the 7th CLV Summit). ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ໃນ ເອກະສານຄັດຕິດ 10.

15. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈກໍາປູເຈຍ ຕໍ່ການສະເໜີເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 9, ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແລະ ອະນຸກໍາມະການຕ່າງໆ, ແລະ ກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນປີ 2013. ສໍາລັບ ວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ຂອງກອງປະຊຸມຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຜ່ານຊ່ອງທາງການທູດຕາມພາຍຫຼັງ.

16. ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດບັນທຶກ ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8.

17. ປະທານຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ຂອງກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມຂອງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ສໍາລັບການຮັບຕ້ອນອັນອົບອຸ່ນ ແລະ ການກະກຽມທີ່ດີເລີດ ສໍາລັບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8,ແລະ ກອງປະຊຸມ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ແຂວງ ກອນຕູມ, ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ.ບົດບັນທຶກນີ້ ສ້າງຂຶ້ນເປັນ 3 ສະບັບຕົ້ນເປັນພາສາອັງກິດ ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2012 ທີ່ ແຂວງ ກອນຕູມ, ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ.

ປະທານຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ
ຂອງ
ລາຊະອານາຈັກ
ກໍາປູເຈຍ
ປະທານຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ
ຂອງ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ
ປະທານຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມ
ຂອງ
ສາທາລະນະລັດ
ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ

(ລົງລາຍເຊັນ)

(ລົງລາຍເຊັນ)

(ລົງລາຍເຊັນ)
ຈໍາ ປຣາສິດ,
ລັດຖະມົນຕີອາວຸໂສ,
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຄ້າ

ສົມດີ ດວງດີ
ລັດຖະມົນວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ບຸຍ ກວາງ ວິງ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ    Viewed: 2827
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

ຂ່າວສານເອເລັກໂຕຼນິກ ກ່ຽວກັບສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ລາວ-ຫວຽດາມ-ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດຂອງ­­­­
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 01004, 23 Singha Road, Vientiane Capital, Lao PDR, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ • ໂທລະສັບ:(856-21)415479; 454218 • Fax: +856 21 414009 • Email: ict@mofa.gov.la