Skip Ribbon Commands
Skip to main contentDate 27/07/2017-10:17:00 AM
ສະໜາມບິນສາກົນຊາງງີ ສິງກະໂປ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສຸດທັນສະໄໝ ເຊັກອິນ-ຜ່ານ ຕ.ມ ອັດຕະໂນມັດ
ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດນີ້ວ່າ ອາຄານຜູ້ໂດຍສານແຫ່ງໃໝ່ (T4) ຂອງສະໜາມບິນສາກົນຊາງງີ ປະເທດສິງກະໂປ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການພາຍໃນປີນີ້ ແມ່ນຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂລໂລຊີຈື່ຈຳໃບໜ້າຜູ້ໂດຍສານທີ່ທັນສະໄໝ ເປັນແຫ່ງທຳອິດໃນພາກພື້ນອາຊີ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຜ່ານອາຄານສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ສາມາດຜ່ານຂັ້ນຕອນການເຊັກອິນ ໂຫລດກະເປົາ ຜ່ານດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄປຈົນເຖິງການຂຶ້ນເຮືອບິນໂດຍສານ ແບບອັດຕະໂນມັດດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ສະໜາມບິນ ມາເຮັດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ.

ທັງນີ້ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານຂອງສິງກະໂປ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການຈ້າງແຮງງານໃນໄລຍະຍາວໄດ້ 20% ແລະ ຍັງຈະຊ່ວຍເພີ່ມສັກກະຍະພາບ ຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານໂດຍລວມພາຍໃນປີ ເພີ່ມອີກ 16 ລ້ານຄົນ ລວມເປັນທັງໝົດ 82 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີອີກດ້ວຍ.


laopost.com

    Viewed: 455
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

ຂ່າວສານເອເລັກໂຕຼນິກ ກ່ຽວກັບສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ລາວ-ຫວຽດາມ-ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດຂອງ­­­­
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 01004, 23 Singha Road, Vientiane Capital, Lao PDR, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ • ໂທລະສັບ:(856-21)415479; 454218 • Fax: +856 21 414009 • Email: ict@mofa.gov.la