Skip Ribbon Commands
Skip to main contentDate 01/08/2017-15:06:00 PM
2 ປີຜ່ານມາ ຈີດີພີແຂວງອັດຕະປື ຂະຫຍາຍຕົວລະດັບ 8%

ຂປລ. ທ່ານ ນາງ ໜູຈອນ ພິມມະເສນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະປື ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ ກອງປະຊຸມບັ້ນດຳເນີນຊີວິການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງທົ່ວໜ່ວຍພັກຂອງຕົນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ສຳເລັດການກຳນົດວິໄສທັດ ຂອງແຂວງຮອດປີ 2030, ສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງແຂວງຮອດປີ 2025, ສ້າງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງແຂວງ ແລະ ຍຸດທະສາດ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ຂອງແຂວງ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍຈັງຫວະ 8% ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ສະເລ່ຍບໍ່ຫລຸດ 9,4%, ສະ ເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 16,65 ລ້ານກີບ/ຄົນ/ປີ ຫລື ປະມານ 2.040 ໂດ ລາສະຫາລັດ.

ສຳລັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ມີໂຄງການທີ່ຜ່ານການ ຮັບຮອງທັງໝົດ 112 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 637,62 ຕື້ກີບ, ທຶນອະນຸມັດໃນປີ 62 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນ ພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ໃນກິດຈະກຳສຳປະທານໄດ້ 4 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 325 ຕື້ກີບ ຫລື ປະມານ 40 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.ທ່ານ ນາງ ໜູຈອນ ພິມມະເສນ ​ໃຫ້​ຮູ້​ຕື່ມ​ວ່າ: ການພັດທະນາຕິດພັນກັບ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຜ່ານມາຄະນະພັກ, ຄະນະນຳຂອງພະແນກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳໆ ພາສະມາຊິກ-ພະນັກງານ ໃຫ້ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ໃນນາມເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ຄະນະນຳຂອງແຂວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໃຈ, ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ທັງໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ, ການສົ່ງເສີມການ ລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະ ລວມທັງການເກັບກຳ ສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕ່າງໆ ເຊິ່ງສາມາດເຫັນ ໄດ້ໃນຜົນສຳເລັດ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ.


aopost.com

    Viewed: 655
  •  
ຂ່າວອື່ນໆ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

ຂ່າວສານເອເລັກໂຕຼນິກ ກ່ຽວກັບສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ລາວ-ຫວຽດາມ-ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດຂອງ­­­­
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 01004, 23 Singha Road, Vientiane Capital, Lao PDR, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ • ໂທລະສັບ:(856-21)415479; 454218 • Fax: +856 21 414009 • Email: ict@mofa.gov.la