Skip Ribbon Commands
Skip to main contentDate 29/07/2018-10:43:00 AM
7 ແຂວງ ຮ່ວມຫາລືວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາ ໜ່າງການຄ້າພາຍໃນ

ຂປລ. ທ້າ​ຍ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ​ ຜ່ານ​ມາ ຢູ່​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ, ຜູ້ຕາງໜ້າພະ​ແນ​ກອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ 7 ​ແຂວງ​ພາກ​ກາງ ​ ແລະ ພາກ​ໃຕ້ ​ເຊິ່ງປະກອບ​ມີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ​ໄດ້​ຮ່ວມປຶກສາຫາລືແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ບາງນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການ, ວິທີການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການຄ້າພາຍໃນເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕາໜ່າງສິນຄ້າ, ວຽກງານປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ, ສະຖິຕິ, ການກວດກາການຄ້າ ແລະ ການວິເຄາະວິ​​ໄຈວຽກງານການຄ້າ.

ທັງ​ນີ້​ກໍ​ເພື່ອນຳເອົາພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາທີ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,ດ້ານນິຕິກຳຫລືລະບຽບການທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກຍັງມີບັນຫາໃດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງໃນປັດຈຸບັນກໍຄືໃນອະນາຄົດແນໃສ່ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ,ຕ້ານພຶດຕິກຳລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄ້າ,ສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ດຳເນີນຖືກຕ້ອງທັງເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໄດ້ບໍລິໂພກສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ,ລາຄາເປັນທຳ, ປະລິມານທີ່ເໝາະສົມແລະຮັບປະກັນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງຂຶ້ນ.

ກອງຄຳ
ຂ່າວສານປະເທດລາວ

    Viewed: 399
  •  
ຂ່າວອື່ນໆ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

ຂ່າວສານເອເລັກໂຕຼນິກ ກ່ຽວກັບສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ລາວ-ຫວຽດາມ-ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດຂອງ­­­­
ທີ່ຢູ່: ເລກທີ 01004, 23 Singha Road, Vientiane Capital, Lao PDR, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ • ໂທລະສັບ:(856-21)415479; 454218 • Fax: +856 21 414009 • Email: ict@mofa.gov.la