Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023
Chọn ngôn ngữ     English Khmer Laos Vietnamese
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020 - 2021 (21/11/2020-15:41:00 PM) Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
Ban hành Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025 (20/11/2020-15:59:00 PM) Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
Các dự án bổ sung vào Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 (15/05/2020-16:20:00 PM) Ban hành kèm theo Quyết định số 358 /QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020 (09/04/2018-16:23:00 PM) Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 (09/04/2018-16:22:00 PM)
Trang Tiếp > Cuối >>

Trang thông tin điện tử Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội • Điện thoại: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298) ; Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 )Email: banbientap@mpi.gov.vn