Skip Ribbon Commands
Skip to main contentThứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2024
Chọn ngôn ngữ     English Khmer Laos Vietnamese
Ngày 09/02/2018-16:50:00 PM
Triển khai Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030

Ngày 31/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 946/UBND-CN về việc triển khai Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố Quy hoạch và danh mục dự án phát triển điện gió trong giai đoạn quy hoạch; theo dõi, đánh giá, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy hoạch; Quản lý, theo dõi, giám sát và thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh theo quy định; Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Quy hoạch trong từng giai đoạn.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có giải pháp thực hiện, ưu tiên khai thác phát triển điện gió và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất tại các khu vực tiềm năng phát triển điện gió trong giai đoạn Quy hoạch nhằm đảm bảo hài hòa với Quy hoạch sử dụng đất vào các quy hoạch ngành, địa phương khác; Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư các dự án điện gió trong Quy hoạch.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm xác định, cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các dự án vào điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; tham mưu bố trí quỹ đất để triển khai các dự án điện gió, trạm biến áp, lưới điện đầu nối đồng bộ.
UBND các huyện Ea H’leo, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ và các ngành, các cấp liên quan căn cứ nội dung Quy hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt, tình hình thực tế để chủ động triển khai thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo quy định hiện hành./.


Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk

  • Tổng số lượt xem: 2713
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  

Trang thông tin điện tử Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội • Điện thoại: 08043485; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298) ; Fax: 08044802; (Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453 )Email: banbientap@mpi.gov.vn